Verbinding met mensen

Een integrale werkwijze is gebaseerd op een goede samenwerking, door het verbinden en communiceren van alle betrokkenen bij een bouwopdracht. Het gaat er in essentie om op kunstzinnige en sociaal verantwoorde wijze een goed bouwproduct te ontwikkelen, dat individuen en organisaties in hun welzijn en ontplooiing ondersteunt. Zo mogelijk met behulp van hedendaagse -doch passende- vormen, materialen en technieken. In ieder geval door het creŽren van maatwerk, van enerzijds bestendige en anderzijds flexibele gebouwen.

"dit betekent dat via optimale samenwerking, op vakkundige wijze en binnen financiŽle grenzen, gezamenlijk afgesproken/geformuleerde doelstellingen worden gerealiseerd."