Organische vormgeving

Voorwerpen die organisch zijn vormgegeven getuigen van een zekere mate van bewustzijn, een uitdrukking van leven. Organisch gevormde gebouwen schenken daarbij aan hun bewoners levensruimte, ruimte om te ademen. Een dergelijk bouwwerk, waarin dat echt gelukt is en alles precies klopt, functioneert en wordt beleefd als ‘n organisme, waarin het geheel en de onderdelen herkenbaar zijn in hun onderlinge relatie. De universele begrippen van duurzaamheid, doelmatigheid en schoonheid komen in dat geval volledig tot hun recht. Daarbij gaat het niet om nabootsen van vormen in de natuur; nee... “organisch” wordt juist datgene, dat een zinvol orgaan vormt voor zijn functies.

"onze intentie is dat een gebouw door zijn vrije organische vormen een tijdloze schoonheid uitstraalt en in de ruimste zin dienstbaar wordt
aan zijn bewoners of bezitter."