Gezond bouwen

Een weloverwogen keuze voor gezonde materialen, humane bouwtechnieken en besparing van vitale energie komt vandaag uw gezondheid ten goede en ontziet op termijn tevens het milieu. Het leidt zowel tot duurzaamheid als tot energie besparing. Simpelweg omdat ze zijn afgestemd op algemeen menselijke behoeften... en niet als doel op zich. Zo leveren eenvoudige bouwprincipes als het ‘passiefhuis‘, het ‘ademende wand’ principe, of inachtneming van de vijfentwintig grondregels van de bouwbiologie (voor gezond bouwen), begrijpelijke en gebruiksvriendelijke gebouwen op. Waarbij eenvoud tevens een verfijnd soort luxe kan zijn...

"het gaat er om dat al diegenen, die bij een bouw betrokken zijn, handelen vanuit een zo integraal mogelijk en ecologisch bewustzijn, met het doel om comfortabele gebouwen met een aangenaam leef- en werkklimaat te kunnen realiseren."