Beeldvormende werkmethode

Participatie van de gebruiker of bewoner zorgt voor meerwaarde bij het proces van totstandkomen en bevordert de kwaliteit van het resultaat. Een bewoner is bij uitstek de ervaringsdeskundige door zijn eigen huisvestingsverleden. Hij vormt in dit proces onze belangrijkste inspiratiebron. Dientengevolge wordt het mogelijk om kwaliteit in de zin van eigenheid te bereiken. Wat wil hij realiseren, hoe leeft of werkt hij, onder welke specifieke omstandigheden, enz. Door de beeldvormende onderzoekmethode kunnen -naast andere wezenlijke zaken zoals de kwaliteiten van de bouwplek- de onderliggende wensen bij de opdrachtgever zichtbaar worden. En vervolgens worden omgevormd tot ontwerpmotieven...

"op deze wijze kan iets ontstaan, dat zowel aansluit bij de unieke gebruikswensen en identiteit van u als toekomstige gebruiker, als bij het eigene van de omgeving waar wordt gebouwd."